Toppers XIIth 2018 - 2019
Science Stream

RIDDHAM SADANA
( 97.4%)

MAHFOOZ HAQUE
( 95.2%)

PALAK DHINGRA
( 94.8%)

KOMAL
( 94.6%)

SAKSHI
( 94.6%)

ISHANT CHANDNA
( 94.4%)

NAMAN
( 94%)

MUSKAAN AHUJA
( 93.6%)

KASHVI SHARMA
( 93%)

JAYANT DHINGRA
( 92.8%)

YUSHUBH KHUNGAR
( 92.8%)

Commerce Stream

SHREYA BANSAL
( 95.6%)

MANVI CHUGH
( 95.6%)

VANSHIKA DESWAL
( 93.2%)

TRIPTI SINGLA
( 91.4%)

RAHUL RAHEJA
( 90.8%)

RAGHAV SHARMA
( 89.6%)

SARTHAK GOEL
( 89%)

ANJELA BATHLA
( 89%)

PALAK CHHABRA
( 88.2%)

RITIKA BAJAJ
( 88%)

Toppers XIIth 2017 - 2018
Toppers XIIth 2016 - 2017
Toppers XIIth 2015 - 2016